RVTEST LOGIN


+
2-1100x400b

VAGUNITE ÜLEVAATUS JA HOOLDUS

3-1100x400b

KOMMERTSÜLEVAATUS

1-1100x400b

VAGUNITE JOOKSEV- JA DEPOOREMONT

RVTEST TEENUSED

Transpordisüsteemis on raudteetransport väga olulisel kohal. Sõltumatus ilmastikutingimustest tagab

täieliku universaalsuse – kiire ning regulaarne kaubavedu.

Vagunite intensiivne kasutamine nõuab kõrgeimat kvaliteeti, mille saavutamist tagavad põhjalik

tehniline ülevaatus ning remont spetsialistide poolt.

RVTest OÜ on võtnud omale eesmärgiks tagada rongide ohtu liikumise rööbastel.

RVTest OÜ pakutavad teenused:

- Vagunite tehniline ülevaatus nii piirijaamades kui ka sihtjaamades

- Veoks ettevalmistatavate tühjade vagunite ülevaatus jaamades

- Veoks ettevalmistatavate tühjade vagnuite jooksev remont eraldiseisvatel remonditeedel

RVTEST OÜ
Toompuiestee 30, Tallinn
Tel.: +372 6515571